QI GONG

Qi Gong – ”meditation i rörelse”
Qi Gong är en metod för att arbeta med kroppens energifält och kan hjälpa oss att bättre kontrollera våra inre kraftresurser.
Qi Gong används i Kina på ungefär samma sätt som vi använder sjukgymnastik här i väst.

Vi moderna människor kan använda oss av denna mångtusenårigt beprövade metod för att hjälpa vårt immunförsvar och stärka kroppens egen förmåga till läkning – både inre och yttre.

Alla kan delta – inga ”konstiga yogaställningar” eller svåra rörelser

Om Qi Gong
Själva ordet Qi kan översättas med ”andedräkt”, ”luft”, ”energi” medan Gong betyder ”arbete”, ”förmåga”, ”prestation”. Qi Gong är således ett energiarbete, en ”energifärdighet”, men kan även översättas med ”meditation i rörelse”.

Det finns över 2 000 olika typer av Qi Gong med olika inriktningar och mål. Det alla har gemensamt är att metoden stärker kroppen egen förmåga samt balanserar tanke, kropp och känsla. Detta beroende på att flödet av Qi förbättras.

Om Qi
Qi är den kinesiska benämningen på vår livskraft – den energi som strömmar genom vår kropp och möjliggör liv. Inom den kinesiska filosofin ser man människokroppen som ett energisystem som skapas av olika samverkande substanser där Qi är den nödvändiga ”gnistan”.

Qi är/gör bla:

  • Livskraften som styr bla blod-, nerv- och lymfatiska system
  • Källan till rörelse och tillväxt
  • Skyddar och bekämpar yttre hot (= immunförsvar)
  • Omvandlar mat till kroppsvätskor som blod, tårar, svett och urin
  • Håller allt på plats – organen på dess rätta ställen, blod i kärlen

Det är när det uppstår disharmoni i Qi’s flöde som sjukdomar föds
Läs mer om kinesisk medicin

Ny, unik metod i Sverige!

Ögon-Gi Gong- och Six sounds-Qi Gong är en metod som är helt ny och unik i norden och Sverige. ECLiving är en av två i hela landet som fått utbildning i denna metod.

Jian Mu Gong ”Ögon-Qi Gong” (Three sounds Qi Gong) är en metod för att öka flödet av Qi till ögonen och därmed förbättra synen. Kan även användas för tex nystagmus och andra problem med ögonens muskler. Passar även för barn!

Six sound Qi Gong är en metod för att förbättra de inre organen och används ofta i kombination med ögon-Qi Gong
Läs mer om Jian Mu Gong och Six sound Qi Gong

Lian Gong är en metod för att stärka den fysiska balansen, muskler och leder. Läs mer om Lian Gong

Är du intresserad av att delta eller har frågor? Kontakta ECLiving

Qi_tecken

Tecknet för Qi

Qi Gong söker stillheten i rörelsen och rörelsen i stillheten.