TCM – TRADITIONAL CHINESE MEDICINE

Traditionell kinesisk medicin är en mångtusenårig vetenskap och innefattar olika sorters terapiformer: Akupunktur, TuiNa, Koppning, Moxa, Qi Gong och Örtmedicin. Hela filosofin bygger på principen om ett fritt flöde av Qi och balans mellan yin och yang.

Man använder ett poetiskt och metaforiskt språk för att beskriva de olika processerna och för oss västerlänningar gäller det att släppa tanken lös och inte söka svar på samma sätt vi är vana. Nykeln är: Tänk större!

Qi        vår livsenergi, den energi som ger oss kraft att röra oss, försvara oss mot sjukdomar, smälta maten etc
Läs mer om Qi under Qi Gong

Yin      kvinnlig aspekt, kyla, mörker, nedåt, inåt, substans

Yang   manlig aspekt, värme, ljus, uppåt, utåt, rörelse

Yin och yang är alltså varandras motsatser, men totalt beroende av varandra – det finns inget ljus utan mörker och ingen vila utan rörelse

Om yang är en eld som brinner och yin är vattnet i grytan som hänger ovanför elden, så är Qi ångan som bildas när vattnet kokar. Om elden slutar brinna kokar inte vattnet och ingen ånga uppstår. Om elden istället är för stark eller det är för lite vatten i grytan, kan det koka torrt och inte heller då bildas ånga. Eftersom Qi (ångan) är vår livskraft är det viktigt att ta reda på hur obalansen ser ut.

Tex.
Är det för mycket vatten (yin, kyla, stillastående) eller för lite eld (yang, livsgnista, värme, engagemang) som gör att jag inte orkar?

Är det för mycket eld (yang, arbete, träning) eller för lite vatten (yin, vila, lugn, näring) som gör mig trött?

Kanske förvärrar jag min obalans genom att att vila mer?
Kanske förvärrar jag min obalans genom att träna mer?

Qi

Enligt den kinesiska medicinens filosofi behandlar man inte sjukdomar – man behandlar människor.

När en människa får balans mellan yin och yang – uppåtgående/nedåtgående energi, arbete/vila, värme/kyla, dvs ett jämnt och fritt flöde av Qi, ger man kroppen möjlighet att läka sig själv. Som en ”biverkning” av detta ger så småningom smärtor och sjukdomar vika. Det innebär att man orsaksbehandlar istället för att symptombehandla.

En terapeuts uppgift är att hitta obalansen och vad som orsakar den. Till sin hjälp har man bla femelementsteorin

Vill du veta mer? Kontakta ECLiving