TUINA – KINESISK MASSAGE & AKUPRESSUR

TuiNa är en mycket kraftfull och effektiv behandlingsmetod. Den har en smärtlindrande, läkande och stärkande effekt på kroppen och används vid många olika tillstånd. Metoden i sig fungerar smärtlindrande eftersom den stimulerar cirkulationen av Qi och blod

TuiNa är en terapiform inom den traditionella kinesiska medicinen (TCM), och är ursprungsmetoden för de olika former av akupressur som finns i dag. TuiNa har en lång historia och är en ca 4 700 år gammal massagemetod. Metoden används idag i Kina inom den kinesiska sjukvården på alla kategorier av människor från spädbarn till människor i hög ålder. Metoden består av en blandning av akupressur, massage och kiropraktik.

Principen för TuiNa är densamma som för kinesisk akupunktur, men här använder man sig av fingrar och händer istället för nålar. Med hjälp av olika tekniker för manipulation av akupunkter och/eller massage längs meridianerna återställer man balansen i kroppens energiflöden och ger ett fritt flöde av Qi genom kroppen. Balansen mellan Yin och Yang återupprättas och detta påverkar hela organismen – muskler, leder, blodcirkulation, nervsystem, inre organ, sinnet och våra känslor

Vill du veta mer? Kontakta ECLiving

startbild