MEDICINSK LÅGEFFEKTSLASER

Ljus är en form av energi som uppstår i materia och består av vågor. Ljus kan ha lång eller kort våglängd. Vanliga lampor avger ljus med många olika våglängder, sk inkoherent ljus – ett spektrum av ljus.

En laser är en ljuskälla som avger ytterst rent ljus, dvs ljus som har en enda våglängd och inte ett helt spektrum, sk koherent ljus.

Lågeffektslaser kallas också biostimulerande laser på grund av dess förmåga att stimulera cellfunktioner. Dess biologiska verkan bygger på att laserns rena ljus ger upphov till fotokemiska reaktioner i cellerna.

(Min egen förklaring/översättning låter så här: ”Ljuset tränger igenom cellväggarna, går in i cellerna och pratar med mitokondrierna – som är cellernas ”kärnkraftverk” – och ber dem skynda på med skapandet av nya celler”.)

Kortfattat kan man säga att laserbehandling påverkar det lokala immunförsvaret, cirkulation i blod och lymfkärl, ämnesomsättningen i cellerna och utsöndring av olika ämnen som bland annat påverkar smärttillstånd. Laserbehandling kan, om den görs på rätt sätt, sätta igång läkningsprocesser och innebär därför först och främst en hjälp till självhjälp på samma sätt som TuiNa

inkoherent_ljus
Inkoherent ljus (vanlig glödlampa)

koherent_ljus
Koherent ljus (laser)