FEMELEMENTSTEORIN

Allt hör ihop – alla organ i kroppen, naturen runt omkring oss, universum, mikrokosmos och makrokosmos. Allt befinner sig i ständig rörelse och påverkar varandra – både fysiskt, känslomässigt och mentalt. Enligt den kinesiska femelemtentsteorin tillhör våra inre organ olika rörelser – energier. Varje energi har t ex sina egna organ, sin egen smak, lukt och färg och inom varje energi finns både en fysisk, en känslomässig och en mental aspekt som alla påverkar varandra åt alla håll.

När det uppstår en obalans i denna rörelse – det kan bero på en fysisk skada/överansträngning, en känsla eller en tanke – resulterar det i ett förhindrande av Qi’s flöde. Detta i sin tur orsakar smärta och sjukdom.
Flödet av Qi kan påverkas med hjälp av olika tekniker inom kinesisk medicin, t ex TuiNa
Läs mer om Qi under Qi Gong

De fem elementen/rörelserna
Eld-energin tillhör sommaren, glädjen och hjärtat. Den manifesterar sig i tungan och ansiktet och har med blodkärlen och vår blodcirkulation att göra

Efter sommaren kommer sensommar och till den hör
Jord-energin som har mycket med näring att göra – både den fysiska näringen som våra muskler behöver och den mentala näringen i tankar och minne. Och tankefrön behöver en bra grogrund för att ta form, precis som vanliga frön.

Metall-energin hör hösten till och har till uppgift att genom lungorna reglera andningen och sprida Qi i kroppen. Denna energi hjälper oss också att sätta våra gränser.

Vatten-energin står för vårt öde – ”livets rot” – vår vilja och vishet och även vår sexualitet och fortplantning.

Trä-energin – leverns energi – finner vi vårt växande, vår kreativitet och fantasi men också ilska och frustration. Träenergin är vårens energi, och visst kan det göra ont när knoppar brister…

femelement

Vill du veta mer? Kontakta ECLiving